IDS3CI-2013

Feed Rss

Archive for the ‘Доклады’ Category

“Світогляд. Філософія. Релігія.” – Презентація наукового часопису УАБС.

Методика викладання курсу “Європейські студії” для студентів ВНЗ

Образовательная составляющая безопасности государства ХХІ века

До питання про ціннісні орієнтири вищої освіти України

Хмарні технології у дистанційній освіті

Форми роботи з педагогами району по володінню ІКТ

Інновації в умовах інкременталізму: особливості поколінь для освітньої політики

Что формирует философию менеджмента ХХI века?

Что формирует философию менеджмента ХХI века?

Проблеми адаптації сучасної безпекової стратегії Європейського союзу до глобальних викликів та загроз