ITEA-2013

Feed Rss

Тези / Accepted papers

ПІБ / Name Назва / Paper title Організація / Affiliation Країна / Country
Beknazarova Saida Safibullayevna The steps of projecting the program complex of Mediacourse Builder National University of Uzbekistan Uzbekistan
Benito Armando Intelligent and Adaptive e-learning system: how to improve learning process by using intelligent hypermedia networks. Tecnalia Research & Innovation Spain
Buko Svitlana Quality of online doctoral education: case study of the USA Precedent Academics Ukraine
Johnson Boyd Information communication technologies in adult education in the USA Indiana Wesleyan University USA
Johnson John S. Systems of accountability for on-line instructors in the United States University of Phoenix USA
Mutalov, Shah-Ahmad Shanazarovich Lifelong learning, continuous education, and national identity in the information society National University of Uzbekistan Uzbekistan
Nastashchuk Natalia A. Preparation of students of technical universities towards lifelong learning in the process of teaching informatics OmGUPS Russia
Ravi. V ICT Education in India with special reference to EMMRC, India Anna University India
Slipenyuk Ekaterina Successfully organizational, methodological and pedagogical approaches to Lifelong Learning programs in the United States. Precedent Academics Germany
Tcherpokova Slava Digital Instruction For LLL New Bulgarian University Bulgaria
Антонченко Марія Олексіївна Інформаційно-комунікаційні технології у системі післядипломної освіти СОІППО Україна
Артеменко Віктор Борисович Регіональний моніторинг якості життя населення в умовах реалізації концепції неперервної освіти Львівська комерційна академія Україна
Архангельская Светлана Леонидовна Проектирование кампусных сетей на основе развитой системы информационных услуг МНУЦИТиС Украина
Барладим Валентина Миколаївна Застосування педагогічних технологій у центах дистанційної освіти Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Ураїна
Бахрушин Володимир Євгенович Новые информационные технологии в образовании и проблемы педагогических измерений / New information technologies in education and the problems of pedagogical measurements Класичний приватний університет Україна
Бєлявцева Тетяна Василівна Використання інтернет-підтримки в процесі вивчення інформатичних дисциплін Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди Україна
Білоусова Людмила Іванівна Підготовка майбутніх учителів до самоосвітньої діяльності Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди Україна
Бовтрук Наталія Сергіївна Переваги  застосування педагогічних програмних засобів на уроках технологій НПУ ім. М.П. Драгоманова Україна
Бузько Вікторія Леонідівна Використання ІКТ для реалізації наступності у формуванні пізнавального інтересу до фізики учнів основної школи спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів №6 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області Україна
Вдовин Валентин Дмитриевич Виртуальные лаборатории-необходимые составляющие современного образования Национальная металлургическая академия Украины Украина
Вербівський Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі вищої школи Житомирський державний університет імені Івана Франка Україна
Воронкін Олексій Сергійович Вплив факторів еволюції та конвергенції на інноваційні процеси в освіті на прикладі мультимедіа Луганська державна академія культури і мистецтв Україна
Герич Тарас Петрович Организация сложных локальных сегментов в кампусных сетевых инфроструктурах МНУЦИТиС Україна
Глушак О.М. Деякі аспекти застосування ікт у навчальному процесі Київський університет імені Бориса Грінченка Україна
Глущенко Володимир Володимирович Використання хмарних технологій для організації дистанційного навчання в ПТНЗ Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Україна
Горленко Валентина Миколаївна До питання з исторії використання ІКТ в дошкільній освіті дошкільний навчальний заклад №16 м.Бердичева Житомирської обл. Україна
Гризун Л.Е. Особливості і проблеми діагностики навчальних досягнень студентів в умовах дистанційного навчання ХНПУ імені Г.С. Сковороди Україна
Дойчик Павло Володимирович Конструктивістський підхід у засвоєнні майбутньої інженерної спеціальності Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Україна
Доценко Світлана Олексіївна Підготовка студентів педагогічних спеціальностей до прийняття рішень засобами інформаційно-комунікаційних технологій ХНПУ ім. Г.С.Сковороди Україна
Дьячук Павел Петрович Синергетическая парадигма диагностики учебной деятельности учащихся Красноярский Государственный Педагогический Университет им. В. П. Астафьева Россия
Железнякова Элина Юрьевна Отдельные вопросы дистанционного обучения студентов-экономистов в высших учебных заведениях Харьковский национальный экономический университет Украина
Жук Михаил Васильевич Философия образования в условиях информационной революции ХХI века: проблема эффективных стратегий и практик КЗ Сумской областной институт последипломного педагогического образования Украина
Жук Юрий Алексеевич Исследовательское поведение подростка в компьютерных информационных сетях Институт педагогики НАПН Украины Украина
Зарецкий Марк Валентинович Проблемы формирования профессиональных компетенций у программистов-бакалавров Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова Россия
Заріцька Світлана Іванівна, Литвиненко Наталія Формування навичок конструктивної діяльності учнів засобами ікт МННЦІТіС Україна
Золочевська Марина Володимирівна Інтернет-сервіси як інструменти формування компетентностей 21 століття КЗ “Харківська гуманітарно- педагогічна академія” ХОР Украііна
Ивашнёва Светлана Владимировна Непрерывное образование педагогических работников: перспективы развития. Дальневосточный федеральный университет Россия
Каримов Бахтиёр Рахманович Новые информационные технологии для глобального непрерывного образования и пути языковой и культурной интеграции  Востока и Запада Ташкентский государственный технический университет Узбекистан
Карплюк Світлана Олександрівна Створення автоматизованої системи управління процесом навчання факультетського рівня Житомирський державний університет імені Івана Франка Україна
Кисельова Олеся Борисівна Підготовка майбутніх учителів до самоосвітньої діяльності Комунальний заклад “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради Україна
Колгатін Олександр Геннадійович Питання інформаційної безпеки у відкритій освіті Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди Україна
Колос Катерина Ростиславівна Оцінювання ефективності комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Україна
Котило Маріанна Орестівна Веб-форум як консолідований інформаційний ресурс для комунікативної взаємодії з абітурієнтами та випусниками кафедри Національний університет “Львівська політехніка” Україна
Кравчина Оксана Євгенівна Використання ІКТ в роботі вчителя для вирішення адміністративних завдань Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Україна
Крамаренко Тетяна Григорівна Удосконалення системи неперервної підготовки вчителів математики з використання ІКТН. Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ “Криворізький національний університет” Україна
Кузьмінська Олена Геронтіївна Співпраця викладачів та студентів: інформаційні ресурси та технології НУБіП України Україна
Кучаковська Галина Андріївна Підвищення рівня профорінтаційної роботи за рахунок використання експертних систем КУ імені Бориса Грінченка Україна
Лапінський Віталій Васильович Електронні освітні ресурси – дидактичні вимоги і класифікація Інститут педагогіки АПН України Україна
Лебедєв Степан Сергович Віртуальне підприємство Харківський національний економічний університет Україна
Литвин Андрій Вікторович Поєднання традиційних та інноваційних форм і методів організації навчально-виховного процесу у птнз із використанням ікт Львівський НПЦ ПТО НАПН України Україна
Логинов Дмитрий Метод актиограм в управлении деятельностю обучаемого написанию диктанта Красноярский Государственный Педагогический Университет им. В. П. Астафьева Россия
Лопай Сергій Анатолійович Напрями використання системи Moodle у підготовці майбутніх вчителів інформатики Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди Україна
Мазурок Тетяна Леонідівна Автоматизоване формування елементів методичної системи навчання у безперевній освіті Південноукраїнський національний педагогічний університет ім К.Д. Ушинського Україна
Малахов Юрий Антонович Информационные технологии и творческий подход в вузовском образовании Брянск, БГТУ Россия
Манако А.Ф. Непрерывное образование и инновации МНУЦИТиС Украина
Матвієнко Роман Михайлович Використання комп’ютерних тренажерних комплексів у професійній підготовці спеціалістів нафто-газової промисловості Івано-Франківський національний технічний університет нафти ы газу Україна
Мацейко Ольга Володимирівна Особливості електронних навчально-методичних комплексів для підготовки кваліфікованих робітників Львівський науково-практичний центр Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Україна
Михайлів Назар Дмитрович Концептуальні основи проектування інтерактивних тренажерних комплексів інженерного спрямування Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Україна
Москальчук Ольга Яківна Роль пропедевтичного курсу у формуванні методичної системи навчання інформатиці Південноукраїнський національний педагогічний університет ім К.Д. Ушинського Україна
Мотилькова Зінаїда Олександрівна Проектування системи заходів у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах (для дітей з вадами слуху) для підключення до ресурсних центрів дистанційної освіти ІІТЗН НАПН Укр Україна
Ноздріна Сучасні технології в освіті для всіх Львівська комерційна академія Україна
Носкова Маргарита Вячеславівна Електронна система організації та обліку  навчання слухачів післядипломної педагогічної освіти на субрегіональному рівні ЛОІППО Україна
Олейник Т.А. Актуальні питання інтеграції інформаційних та комунікаційних технологій у навчання ХНПУ имени Г.С. Сковороды Украина
Павлюк Роман Олександрович Теоретичні та практичні аспекти упровадження системи дистанційного навчання Київський університет імені Бориса Грінченка Україна
Пінчук Діана Миколаївна Особливості розвитку ікт-компетентності вчителів початкових класів Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Україна
Пінчук Ольга Павлівна Сучасний стан вирішення проблем доступності та якості електронного навчання в шкільній освіті Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Україна
Пірко Марина Василівна Про педагогічні аспекти  безперервної  освіти Інститут інформаційних технологій і засобів навчання  НАПН  України Україна
Поліщук Алла Анатоліївна Друкований та електронний підручник з теорії та практики графіки в системі підготовки та перепідготовки фахівців Київський університет імені Бориса Грінченка Україна
Пономарьова Наталія Олександрівна Задачі з комп’ютерного моделювання у сучасному шкільному курсі інформатики ХНПУ імені Г.С.Сковороди Україна
Придатко Олександр Володимирович Інноваційні технології у підготовці сучасних рятувальників Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Україна
Рогач Артур Олегович Концептуальні основи проектування віртуальних лабораторних практикумів Івано-Франківський національний технічний університет нафти ы газу Україна
Рождественська Діна Борисівна Психологічні особливості проектування дистанційного навчання Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Україна
Рощупкін Сергій Вікторович Напрями використання системи Moodle у підготовці майбутніх вчителів інформатики Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди Україна
Русинчук Анна Сергіївна Використання ІКТ у процесі перевірки знань, умінь та навичок учнів Державний вищий навчальний заклад Криворізький національний університет Криворізький педагогічний інститут Україна
Рябцев Вячеслав Віталійович Досвід Європейського університету у  запровадженні on-line  навчання Європейський університет Україна
Савюк Лариса Александровна Перспективы, особенности и инструментальные средства разработки систем дистанционного обучения для инженерных кадров будущего Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, кафедра компьютерных технологий в системах управления и автоматики Украина
Соколюк Олександра Миколаївна Проблеми автоматизації шкільного навчального експерименту Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Україна
Соловьёва Наталья Викторовна Плюсы и минусы сетевых проектов (из опыта работы) МБОУ СОШ №4 г. Собинки Владимирской области Россия
Сошнев Александр Николаевич Непрерывное оброзование как условие инноватики Санкт-Петербугский государственный уиверстет Россия
Степура І.В. Організаційні  структури дистанційного навчання в деяких країнах Південної Азії з елементами  телевізійно-супутникових технологій Інститут психології ім. Г.Костюка НАПН Укораїни, Київ Україна
Стрюк Андрій Миколайович Методика використання хмарних ІКТ у професійній підготовці фахівців з програмної інженерії ДВНЗ “Криворізький національний університет” Украина
Франовський Анатолій Цезарович Деякі аспекти вивчення диференціальної геометрії засобами ікт Житомирський державний університет імені Івана Франка Україна
Хміль Н.А. Інтерактивні методи навчання та їх застосування при проведенні позакласних виховних заходів з інформатики в початковій школі Комунальний заклад “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради Україна
Черних Володимир Володимирович Навчання майбутніх вчителів інформатики основам експертних систем за допомогою середовища CLIPS Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського Україна
Шишкіна Марія Оцінювання якості електронних ресурсів у хмаро орієнтованому навчальному середовищі Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Україна
Яковлев Сергей Петрович Централизованяя организация управления электропитанием серверной структуры поддержки непрерывных образовательных систем МНУЦИТиС Украина
Яценко Оксана Іванівна Система керування змістом стдентського інформаційно-наукового порталу Житомирський державний університет імені Івана Франка Україна