ITEA-2011

Feed Rss

Archive for the ‘4. Все Видео’ Category

Мультимедійні технології в музичній освіті як чинник формування інноваційного навчального середовища

Формирование визуально-знаковой культуры представления информации в современном учебном среде

Проблеми формування якісного Інформаційно-освітнього середовища Внз україни

Системне та антисистемне співставлення як метод та середовище навчання творчому клінічному мисленню

Результати експериментальної роботи з розвитку предметних компетентностей учителів інформатики засобами дистанційного навчання

Морфология информационно-аналитической компетентности руководителей профессионально-технических учебных заведений

Реалізація компетентнісного підходу у навчальному середовищі через засоби ікт

Информационно-аналитическое обеспечение управления ПТО в регионе: состояние и проблемы

Виртуальная высшая школа подготовки пилотов

Структура й функціонування комп’ютерно орієнтованої системи педагогічної діагностики

Некоторые аспекты оптимизации функционирования сложных систем.

Формальный аппарат и программные средства автоматизации построения индивидуальной учебной web-среды.

Образовательная среда как фактор поиска ответов вызовам современному образованию.

Развитие образовательной среды для поддержки учебных программ подготовки специалистов в области системных наук и кибернетики.

Організаційні, технічні та педагогічні аспекти розвитку і впровадження технологій мобільного навчання у вищій школі

Персональні навчальні середовища на основі соціальних сервісів