MITDE-2013

MITDE-2013

Feed Rss

Про семінар

24-26 червня 2013 р. на базі кафедри “Комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики” Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу проводиться  ІІ всеукраїнський науково-практичний семінар

Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті (MITDE)

         Мета науково-практичного семінару: обговорення важливих питань впровадження методів та засобів дистанційного навчання у педагогічну практику українських закладів освіти як гуманітарного так і технічного напрямку підготовки, пошук оптимальних методів, алгоритмів та інструментальних засобів розробки дистанційних курсів та їх функціональних складових, дидактична підтримка та гуманізація системи дистанційної освіти, інформаційна підтримка та волонтерська допомога Вищими навчальними закладами України загальноосвітніх шкіл та професійних закладів, можливості участі ініціативних викладачів та науковців Вищих навчальних закладів у рамкових та транскордонних проектах, що стосуються сучасних інформаційно-комунікаціних технологій та їх академічного впровадження.

Під час роботи учасникам семінару буде надана можливість ознайомитися з науковими доробками працівників кафедри в області інформаційно-комунікаційних технологій, навчальними лабораторіями на базі апаратно-прогамних засобів   фірми Siеmens, обладнанням лабораторії мехатронних систем, що створена власними силами студентів і працівників кафедри, системою дистанційного навчання  на основі Free Open Source Moodle, системою дистанційного діагностування рівня знань D-tester та інш.

 

Склад організаційного комітету:

Заміховський Леонід Михайлович – д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики, дійсний член Української нафтогазової академії – голова організаційно-програмного комітету. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Сав’юк Лариса Олександрівна – к.т.н, доцент кафедри комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики – співголова організаційно-програмного комітету. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

 

Склад програмного комітету:

Бабин Іван Івановичпрофесор Управління освітніми закладами та державної служби,  представник робочої групи «Структурні реформи в Європейському просторі вищої освіти». Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Бісікало Олег Володимирович -  д.т.н., професор кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки. Вінницький національний технічний університет.

Войченко Олексій Петрович – н.с. відділу Діалогових та навчальних систем Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем.

Дерев’янко Сергій Мирославович – д.пол.н, директор департаменту освіти, науки, сімї, молоді та спорту. Івано-Франківська облдержадміністрація.

Жук Михайло Васильович  – к.ф.н., завідувач кафедри соціально-гуманітарных дисциплін і українознавства. Сумський обласний інститут  післядипломної педагогічної освіти;

Кухаренко Володимир Миколайович – к.т.н., професор кафедри технічної кріофізики, керівник проблемної лабораторії дистанційного навчання – Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”;

Никируй Любомир Іванович – к.ф-м.н., доцент кафедри фізики і хімії твердого тіла, експерт регіонального контактного пункту офісу  підтримки інтеграції України в європейський дослідницький простір. Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника ;

Николайчук Микола Ярославович – к.т.н, доцент кафедри комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

 

Вчений секретар:

Матвієнко Роман Михайлович – асистент кафедри комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;