ITEA-2015

Feed Rss

Авторам

Основні напрями роботи конференції:
1. Е-навчання: виклики сучасного інформаційного суспільства.
2. Інфраструктура Е-навчання: LMS MOODLE.
3. ІКТ в освіті для всіх.
4. Педагогічні аспекти Е-навчання.
5. ІКТ в дошкільній та шкільній освіті.
6. Розвиток системи підготовки та перепідготовки фахівців.

Тези доповідей, відеозаписи виступів та презентації будуть розміщені на сайті конференції. Тези будуть опубліковані в електронному збірнику праць (з ISBN).

Орієнтовний обсяг тез – 1500-2000 слів.

Подання та редагування тез буде здійснюватись через Google Docs.
Після реєстрації кожний автор отримає посилання на індивідуальний шаблон в Google Docs для подання тез.

Не треба надсилати тези електронною поштою! Тези, надіслані електронною поштою, не розглядатимуться.

Comments are closed.


                    =