ITEA-2014

Feed Rss

Програма

26 листопада

11.00 Відкриття Національного дня конференції ITEA 2014
11.10 Бессарабов Володимир Іванович – Стратегія вільного доступу до навчальних ресурсів в хмаро орієнтованих електронних навчально-методичних комплексах
11.25 Дудка Тетяна Миколаївна – Функціональна архітектура освітнього інтернет-порталу
11.35 Драчук Юрій Захарович – Використання дистанційних форм освіти в луганському національному університеті імені Тараса Шевченка
11.45 Богачков Юрій Миколйович – Принцип построения банка учебных материалов для адаптивного обучения на основе учета формируемых компетентостей
12.10 Милашенко Віктор Миколайович – Структура комплекса базовых компетенций в системе образования на протяжении всей жизни: международная платформа
12.30 Жук Михайло Васильович – LLL вимір е-освіти
12.45 Брескіна Лада Валентинівна – Аналіз психолого-педагогічних аспектів використання соціальних мереж у навчанні
13.00 Перерва
14.00 Сав’юк Лариса Олександрівна – Економічні аспекти впровадження хмарних технологій в освіту дорослих
14.45 Барабаш Ольга Дмитрівна – Організація післядипломного навчання педагогів на андрогогічних засадах
15.00 Воронкін Олексій Сергійович – Інформаційно-комунікаційні технології навчання: поняття, сутність
15.15 Зыков Феликс Никанорович – Комп’ютерний контроль умінь в курсі інформатики
15.45 Соловйова Ольга Костянтинівна – Медіа освітня компонента підготовки майбутнього вчителя інформатики
16.00 Підбиття підсумків та закриття конференції

                    =