ITEA-2013

Feed Rss

Організатори / Organizers

Голова організаційного комітету / Chair of local organization committee:

Володимир Гриценко, професор, директор МННЦ / Vladimir Gritsenko, professor, CEO of IRTCЗаступники голови організаційного комітету / Deputy chairs of local organization committee:

Катерина Синиця, к.т.н., заступник директора з наукової роботи / Ekaterina Sinitsa, Ph.D., Deputy Director for Science

Алла Манако, д.т.н., зав. відділом Діалогових та навчальних ситсем / Alla Manako, Ph.D., Head of department of Learning and dialog systems

Світлана Кудрявцева, к.т.н., провідний науковий співробітник / Svetlana Kudrjavtseva, Ph.D., Leading researcher