Митко Митев – презентация - ITEA-2012

ITEA-2012

Feed Rss

Митко Митев – презентация

3. Презентации

Основные проблемы при организации m-learning.

Митко Митев (ITEA – 2012) from ITEA Conference