ITEA-2012

Feed Rss

О конференции

Рус   En

Cьома міжнародна конференція
«Нові інформаційні технології в освіті для всіх»
27-28 листопада 2012 р.
Київ, Україна

Сьома міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» продовжує цикл наукових заходів, організованих Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій та систем як Національним координатором Міжурядової програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» за підтримки Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Основна тематика конференції:

 1. Трансграничнична освіта: потенціал, позиції, прогнози.
 2. Освітні інфраструктури в умовах масового безперервного навчання.
 3. Теоретичні основи використання ІКТ в освіті.
 4. Електронні навчальні ресурсі нового покоління.
 5. Проблеми створення національної системи підготовки та перепідготовки фахівців на базі сучасних електронних навчальних середовищ.
 6. Педагогічні аспекти підтримки та розвитку електронних навчальних середовищ.
 7. Сучасні навчальні технології як засіб розвитку компетенцій.
 8. Розвиток творчої особистості

Рус

Седьмая международная конференция
«Новые информационные технологии в образовании для всех»
27-28 ноября 2012 р.
Киев, Украина

 Седьмая международная конференция «Новые информационные технологии в образовании для всех» продолжает цикл научных мероприятий, организованных Международным научно-учебным центром информационных технологий и систем как Национальным координатором Межправительственной программы ЮНЕСКО «Информация для всех» при поддержке Национальной академии наук Украины, Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины.

Основная тематика конференции:

 1. Трансграничное образование: потенциал, позиции, прогнозы.
 2. Образовательные инфраструктуры в условиях массового непрерывного обучения.
 3. Теоретические основы использования ИКТ в образовании.
 4. Электронные учебные ресурсы нового поколения.
 5. Проблемы создания национальной системы подготовки и переподготовки специалистов на базе современных электронных учебных сред.
 6. Педагогические аспекты поддержки и развития электронных учебных сред.
 7. Современные учебные технологии как средство развития компетенций.Развитие творческой индивидуальности

En

Seventh international conference
«New information technologies in education for all:  models and infrastructures»
November 27-28, 2012
Kiev, Ukraine

 Seventh international conference “New information technologies in education for all: models and infrastructures” continues a series of scientific events organized by the International Research and Training Center for Information Technologies and Systems as a National Coordinator of the Intergovernmental UNESCO “Information for all” supported by the National Academy of Sciences of Ukraine, Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine.

The main topics of the conference:

 1. Theoretical basis of the ICT use in education: methods and models.
 2. Educational infrastructure in terms of mass life long learning.
 3. Electronic educational resources of the new generation.
 4. Development of the national training and retraining system on the base of modern e-learning environments.
 5. Pedagogical aspects of e-learning environments support and development.
 6. Modern educational technology as a tool for competencies development.
 7. Creative personality development.

If you have any questions regarding the conference feel free to contact Conference secretariat!